Välkommen till min site om Naturlig Hästhantering!

Under de dryga trettio år jag har arbetat med NH har jag hunnit med att skriva ett antal böcker om hästhantering och relaterade ämnen, gjort en instruktionsfilm på dvd och hållit flera hundra kurser, clinics och föreläsningar runtom i landet. Det mesta verkar vara uppskattat, eftersom efterfrågan är fortsatt stor.

I likhet med många andra företagare har jag drabbats av restriktionerna med anledning av den pågående pandemin i så måtto att kursverksamhet, föreläsningar och clinics är vilande på obestämd tid. Jag försöker i möjligaste mån hjälpa mina kunder med distansutbildning via mail och telefon och jobbar på att även försöka skapa ett fungerande system för videolänk. 

Intresset för och behovet av kunskap om NH verkar däremot vara minst lika stora som tidigare. Böcker, dvd och utrustning är lika efterfrågade som vanligt, och i stort sett varje vecka får jag frågor om hjälp med problemlösning som jag försöker hjälpa gamla och nya kunder med.  

Ett välmenat tips: satsa på att lära dig så mycket som möjligt om NH, det är oslagbart ur säkerhetssynpunkt och kan ge dig en relation med din häst som de flesta hästmänniskor bara drömmer om.

Gör hästen till en medarbetare istället för en motarbetare! Att ha häst och rida, köra eller göra något annat ska vara trevligt, roligt och ett nöje, inte en evinnerlig kamp om herraväldet.